Obsah

Archív zpravodajů

Kontakt

Pro náš dům, z.s.

Veveří 102

616 00 Brno

IČ:01307436

www.pronasdum.cz

www.ospronasdum.cz

Odběr zpravodaje

Abeceda akustiky - vnitřní příčky

Pro návrh pohodlného a komfortního bydlení je akustika vnitřních příček zcela zásadním parametrem. Mezi jednotlivými typy příček jsou z akustického hlediska zcela zásadní rozdíly. Laická a někdy i odborná veřejnost si tyto rozdíly často uvědomí až v okamžiku, kdy ve svém obývacím pokoji či ložnici večer podrobně slyšíme dění v koupelně či ložnici svého souseda. Pak je však na návrh akusticky výkonnější konstrukce zpravidla již pozdě.


ČSN 73 0832 – základní akustické požadavky také pro vnitřní příčky

Akustické požadavky na vnitřní příčky nám stanovuje ČSN 73 0832:2010 Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních výrobků – Požadavky a její doplňková změna Z3 z března 2017. Ta nám stanovuje požadavky na vzduchovou neprůzvučnost vnitřních příček minimálními hodnotami na stavební vzduchovou neprůzvučnost. Velmi často se v praxi stává, že tyto hodnoty stavební vzduchové neprůzvučnosti se chybně zaměňují s hodnotami laboratorními, které byly získány měřením příček za ideální normové situace v laboratoři. Rozdíl obou hodnot tj. stavební a laboratorní vzduchové neprůzvučnosti je dán vztahem:

w … hodnota stavební vzduchové neprůzvučnosti

Rw … hodnota laboratorní vzduchové neprůzvučnosti

k1…korekce závislá na typu konstrukce, vyjadřující vliv vedlejších cest šíření zvuku

  • k1=2 dB, základní hodnota platná pro všechny dělicí konstrukce v masivních zděných nebo montovaných panelových stavbách z klasických materiálů (cihly, beton).
  • k1=2 až 5 dB, doporučené hodnoty pro těžké dělicí konstrukce ve skeletových stavbách (např. vyzdívané konstrukce ve skeletu apod).
  • k1=4 až 8 dB, doporučené hodnoty pro lehké dělicí konstrukce v dřevostavbách (deskové dílce, sádrokartonové konstrukce, dřevěné stropy apod.).

Pozor!

Při nejmírnějším požadavku na stavební neprůzvučnost příčky R´w = 42 dB je tedy třeba např. u SDK příčky volit laboratorní neprůzvučnost Rw=42+8=50 dB či více.

Porovnání vzduchové neprůzvučnosti vybraných příček

Chování různých typů příček z akustického hlediska si můžeme dobře ukázat na vybraných reprezentantech. Pro porovnatelnost je vždy volena příčka tloušťky 100 mm. Rozdíl laboratorních hodnot vzduchové neprůzvučnosti je jasně patrný.

Isover SmartAPP – chytrá aplikace nejen pro  akustiku

Akustické chování různých typů vnitřních příček je přehledně zpracováno v aplikaci Isover SmartAPP. Aplikace je určena nejen pro profesionální stavaře, ale dokáže ji dobře využít i běžný stavebník.

Zde je možno během chvilky zjistit laboratorní vzduchovou neprůzvučnost navržené příčky a zjistit, zdali za shodné peníze nebo jen o málo dražší není k dispozici příčka akusticky výrazně účinnější. Příčka bude v interiéru akusticky fungovat desítky let, často celou životnost stavby, a její nedostatečná akustika by uživatele skutečně trápila každý den.  Také zde jako již mnohokrát platí, že nejsme tak bohatí, abychom si mohli kupovat nejlevnější věci. 

 

Budoucnost akustiky vnitřních příček – akustický štítek budovy

Akustika vnitřních konstrukcí má zásadní a přímý vliv na kvalitu a komfort bydlení. Podobně jako u hodnocení spotřeby tepla tj. kvalitě zateplení se předpokládá vznik tzv. akustického štítku budovy, kdy akustická kvalita jednotlivých konstrukcí bude vyjádřena na stupnici např. A-F. Akusticky standardní, dnes nejvíce používané vnitřní příčky budou i na stupnici jakýsi střed např. D,  kvalitativně lepší příčky budou C až po akusticky nejlepší řešení pro vysoce komfortní domy (ekvivalentně pasivní domy v oblasti vytápění) v kategorii A. Tak se každý investor ihned dozví, jakou kvalitu si za jaké peníze kupuje a podobně jako u energetického štítku na budovy či spotřebiče nikdo dnes standardní D nebude chtít.

Akustika vnitřních příček – závěry:

  • Akustika vnitřních příček je zásadním parametrem pro kvalitu a komfort bydlení.
  • Laboratorní hodnoty vzduchové neprůzvučnosti je nezbytné pro skutečný stav upravit tj. snížit o vliv vedlejších cest šíření zvuku.
  • Jednotlivé příčky se akusticky velmi liší.
  • Komfortní bydlení nikdy nebude dosaženo se standardními hodnotami vzduchové neprůzvučnosti.
  • Dobrou pomůckou pro porovnání akustiky konstrukcí je aplikace Isover SmartApp popř. v budoucnu akustický štítek.
  • Použitím lehkých SDK příček s minerální vatou je možno docílit vynikající akustiky při minimální tloušťce příčky. Tak je možno ušetšit i cenný obytný prostor.  

Další informace naleznete v:

 

Autor: Ing. Pavel Rydlo (1967)

pracuje jako manažer technické podpory společnosti Saint-Gobain Construction Products CZ a.s divize Isover. Vystudoval ČVUT v Praze, je autorizovaným inženýrem v oboru pozemní stavby. Od roku 1996 se aktivně zabývá vývojem a aplikacemi tepelných izolací pro stavebnictví. 

Divize Isover, Saint-Gobain Construction Products cz a.s.,

www.isover.cz | info@isover.cz