Obsah

Archív zpravodajů

Kontakt

Pro náš dům, z.s.

Veveří 102

616 00 Brno

IČ:01307436

www.pronasdum.cz

www.ospronasdum.cz

Odběr zpravodaje

Peníze nezamrzají!

Bude potřeba opravit fasádu. Vyměnit okna. Anebo předělat střechu. Přestože v zimním období nedává smysl stavební práce provádět, na jejich plánování je optimální čas.


Vyúčtování končícího roku a plánování roku budoucího vytváří příležitost zamyslet se nad financováním stavebních úprav. Letmý pohled na zůstatek ve fondu oprav může vaše odhodlání zmírnit, ani případný nízký zůstatek by vás ale neměl zejména od nezbytných stavebních úprav odradit.

Specialisté na segment BD/SVJ v České spořitelně jsou připraveni pomoci sestavit spolu s vámi finanční plán pro provedení stavebních prací i v takové situaci. Jejich výhodou je, že jsou přítomni v dané oblasti a tudíž obeznámeni s místním prostředím.

Způsobů financování, které s vámi bankovní poradci České spořitelny proberou, je celá řada. Jeden z nich počítá i s tím, že do stavebního projektu nevložíte žádné vlastní prostředky a Česká spořitelna investuje až 100 % hodnoty investice.

Nabízí se i úvěry „šité na míru“ speciálně pro bytová družstva a sdružení vlastníků bytových jednotek. Výhody úvěrů pro BD/SVJ od České spořitelny jsou mimo jiné možnost nezajištěného úvěru až do výše 350 tis. na bytovou jednotku, dlouhá doba splatnosti, díky níž si můžete splátku rozložit tak aby nenavýšila přespříliš příspěvky do fondu oprav, možnost mimořádných splátek bez poplatku v souvislosti s převodem (prodejem) nebo přechodem (dědictví) jednotky jinému vlastníkovi, z dotací, anebo v době refixu.

Zajistit si financování je vždy předpokladem realizace každého projektu. Vyčkávat není třeba, peníze nezamrzají

Kontakt

www.csas.cz  tel. 800 207 207