Obsah

Archív zpravodajů

Kontakt

Pro náš dům, z.s.

Veveří 102

616 00 Brno

IČ:01307436

www.pronasdum.cz

www.ospronasdum.cz

Odběr zpravodaje

Topenářství instalace

Časopis Topenářství instalace od roku 1966 informuje projektanty a architekty, pracovníky montážních a servisních organizací, řemeslníky, pracovníky správ objektů, provozovatele tepelných zdrojů, obchodníky, správce majetků obecních úřadů i družstev vlastníků bytových domů a další zainteresované osoby o aktuálním stavu vývoje techniky, technologií, legislativy, nabídky výrobků, publikací aj. z oboru vytápění, větrání a klimatizace, instalace rozvodů pitné i teplé vody, odpadní instalace, technické vybavení sanitárních prostorů a rovněž o ekologických aspektech s tím spojených. Pro tuto širokou odborně zaměřenou veřejnost představuje časopis Topenářství instalace jeden ze základních zdrojů informací. Online jsou časopis a další informace dostupné na internetu na adrese www.topin.cz - od března 2017 v nové podobě.

Dotazy na inzerci a předplatné směřujte na email topin@topin.cz | www.topin.cz